Funkcinių judesių vertinimo metodas (FMS) skirtas įvertinti judesių atlikimo kokybę. Pagal šį metodą įvertinami  žmogaus judesių skirtumai, sąnarių judrumas, stabilumas ir judesio atlikimo kokybė. FMS judesių vertinimo skalė sukurta pirminių arba pagrindinių judesių kokybei, judesio kontrolei atliekamo judesio metu bei judesio vientisumui įvertinti. Pagrindinis atliekamų testų tikslas – judesio kokybės vertinimas bei pagrindinių/pirminių judesio stereotipų sutrikimų klasifikavimas. Tai įrankis, leidžiantis nustatyti kuris konkrečiai judesio stereotipas yra sutrikęs. Atliekant testą sudaromos tokios sąlygos, kurios išryškina lokomocinės sistemos silpnybes, simetriškumo trūkumą arba disbalansą bei judesio suvaržymą ir ribotumą. Funkcinių judesių vertinimas susideda iš septynių atliekamų judesių testų: 

  • Gilaus pritūpimo
  • Kojos perkėlimo per kliūtį
  • Įtūpsto
  • Tiesios kojos kėlimo
  • Atsispaudimo
  • Rotacinio stabilumo testo
  • Peties mobilumo testo

 Pagrindinis testų vertinimo kriterijus – atliekamo judesio stereotipo kokybė. Vertinama balais.