• Nustato organizmo skysčių pH.
  • Ląstelių regeneracijos rodiklis.
  • Atspindi organizmo galimybę sveikti.
  • Įvertina organizmo šarmų-rūgščių pusiausvyrą.